Forretningsområder

Systemudvikling

iterna ApS har siden start i samarbejde med partnere udviklet og solgt programmer til daglig planlægning og information på gymnasier (STX, HHX og HTX), HF og VUC. Aktuelt er skemalægningssystemet tplan vores fokus.

Integration og work-flow

For brugerne er samspillet mellem programmer og systemer fra forskellige leverandører vigtigt. iterna har derfor altid arbejdet for at data skal være frit tilgængelige i åbne formater, sådan at de let kan flyttes fra én anvendelse til en anden.

Rådgivning og konsulentbistand

iterna har ligeledes fra start ydet konsulentbistand til strategier og løsninger på IT- og kommunikationsområdet. Hertil kommer rådgivning og analyser vedrørende erhvervsudvikling, innovation, projektledelse, organisation og evaluering.