Projekter

Projekter

Erhvervsfremme/Erhvervsudvikling/Iværksætteri

 • BIZ-ART/Spinderihallerne. Vækstmiljø for kreative iværksættere, herunder iværksætterforløbene Katakult. I konceptuel helhed i drift i form af Spinderihallerne. Vejle Erhvervsudvikling, 2003-2011. Ref.: Mogens Toft, Lene Lawaetz.
 • Ansøgninger og evalueringer af indsatsen for etniske iværksættere. Flere projekter. Vejle Erhvervsudvikling, 2006 – 2013. Ref.: Michael Juul-Nørup Pedersen, Muhsin Turkyilmaz.
 • Samspillet mellem kommunal og statslig iværksætterservice i.f.m.Struktureform 2007. Erhvervskontorerne i Trekantområdet, 2005. Ref.: Daværende erhvervschefgruppe i Trekantområdet.
 • Vejles Kommunes ErhvervsUdviklingsProgrammer (flere perioder). Vejle Kommune 1989 – 2000 . Ref. Ole Korsgard, Mogens Toft.
 • Trekantområdets ErhvervsUdviklingsProgrammer. Trekantområdet DK, 1995-99. Ref.: Jørgen Jacobsen, Erhvervschefgruppen i Trekantområdet.
 • IT-Innovation I og II. Vækstmiljøer for IT-iværksættere. Vejle Erhvervsudvikling. 1999 – 2004. Ref.: Mogens Toft.
 • Vejle Bredbånd. Kommunalt forsøg med informationsteknologi, Vejle Kommune, Planlægningsekr., 1985-89. Ref.: Peer Jacobsen, Oluf Jensen.

Uddannelser/Kompetenceudvikling

 • Projekt STARS (Studiejob til alle i Region Syddanmark v/ Vækstforum). Opsøgende virksomhedskontakt i Fredericia og Vejle kommuner. Trekantområdet Danmark, 2014-16. Ref.: Peter Lind.
 • Erhvervsforskolen Vejle. Ressourceforløb for socialt udsatte. Projektbeskrivelse og ansøgning. Campus Vejle, 2013. Ref.: Morten Weiss-Pedersen.
 • Behovsundersøgelse og beskrivelse af ny KVU på el-området. Vejle Tekniske Skole, 2005-6. Ref.: Helmuth Schmidt, Henning Jørgensen.
 • Uddannelsesbibliotekaren som brobygger i det virtuelle læringsrum. Undersøgelse og rapport. Bibliotekarforbundet, 2003-4. Ref.: Jesper Laursen. Hanne Kværndrup.
 • Syddansk Akademi (senere FACIT (nu Erhvervsakademiet Lillebælt). Erhvervsakademi i Syddanmark (1-2. generation), Vejle Handelsskole, 2001-2002. : Peter Enevold.

Interesseorganisationer

 • Lokal erhvervspolitik og erhvervsfremme i Fredericia. Fredericia Erhvervsforening.. Kick-off konference 2008. Sekretariat, projektudvikling og kommunikation 2009-15. Overdraget til Business Fredericia ultimo 2015. Ref.: Michael Sønderskov, Michael L. Kristensen, Kristian Bendix Drejer m. fl.
 • IT Forum Trekantområdet/Egion organisationsudvikling. 2006. Ref.: Peder Kjærgaard Pedersen, Peter Saxov, Jan Lindegaard m.fl.
 • Stiftelse, udvikling og drift af IT Forums forskellige inkarnationer 1991 – 2000 (Vejle Edb-klub, IT Klubben, IT Forum Trekantområdet). Ref.: Mogens Toft, Anne Zibrandtsen.

Surveys

 • Behovet for kompetent arbejdskraft i Fredericia. 2010-2012. Design af surveys, indsamling af data, rapportering og tolkning for LBR Fredericia i samarbejde med Fredericia Erhvervsforening. Ref.: Mogens Bak Hansen.

Kommunikation

 • , design, oprettelse og drift af fredericiaerhvervsforening.dk i to inkarnationer. Fredericia Erhvervsforening, 2009 – 2015. Ref.: Palle Mogensen.
 • Informationsarkitektur, redaktion og journalistik til vejleonline.dk og fredericiaonline.dk. (VAF’s og FD’s 1. generation af web-aviser). Vejle Amts Folkeblad, 2001-2003. Ref.: Torben Svendsen.
 • Informationssystemet på Vejle Trafikterminal, Vejle Kommune Teknisk Forvaltning, Vejle Kommune, 1997-1999. Jørgen Lindberg.

Internationalt samarbejde

 • Creative Growth. Spinderihallernes deltagelse i INTERREG IVc. Konferencer, rapportering, evaluering. 2007 – 2011 – . Ref.: Majbritt Chalmers.
 • Energibesparelser og trafikstyring i off. Bustransport. Vejle Kommune, Teknisk forvaltning og Energie-Cités, 1995. Ref.: Jørgen Lindberg.